Pengiklanan

Pengiklanan

Untuk sebarang permohonan pengiklanan di Portal Radio, mohon hubungi Bahagian Pemasaran & Promosi RTM seperti maklumat berikut :

Puan Wan Wizana
Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pemasaran & Promosi
wizana@rtm.gov.my
03-22888180

Puan Niswani Ahwang
Ketua Jualan
niswani@rtm.gov.my
03-22887936

En Zadil Hayat Arsad
Ketua Kawal Selia
dzardale@gmail.com
03-22887536